top of page

צוואות, ירושות ועזבונות

כמשרד מוביל בתחום דיני המשפחה, בסרמן צביקה - משרד עו"ד, מתמחה בכל הקשור לצוואות, ירושות ועזבונות . אנו מציעים ללקוחותינו מגוון שירותים מתקדמים  החל מניסוח צוואה פרטית, דרך צוואות הדדיות, פועלים לקבלת צו קיום צוואה ועוד...במקרה הצורך גם נגיש התנגדות מבוססת לקיום צוואה שלדעתנו אינה קבילה. אנו מעניקים  תמיכה מקצועית והכוונה ללקוחותינו בשעת משבר וצער מתוך מטרה לממש את מלוא זכויותיהם ורצונותיהם  בתהליך  

Man Signing

סוגי צוואות

צוואה בכתב יד: אדם רשאי לעשות צוואתו בעצמו ובתנאי שתהיה כולה כתובה בכתב ידו, מן האות הראשונה ועד האות האחרונה. אין להדפיס אף חלק בצוואה. יש להקפיד על רישום תאריך ברור של עריכת הצוואה.
יתרונה: מראה על כוונת האדם ורצונו האמיתי.
חסרונה: קל להתנגד לה. לא ניתן לדעת מה היה מצבו של המצווה בזמן עריכתה. לא ניתן לומר במדוייק אם זהו כתב ידו המקורי של המצווה. לא ניתן לדעת אם לא כפו על המצווה את כתיבתה.

צוואה בפני עדים: צוואה זו חייבת להיות מודפסת. המצווה מצהיר וחותם בפני שני עדים כשרים שזוהי צוואתו. העדים חייבים להיות בגירים, שאינם פסולי דין, ואין להם טובת הנאה מהצוואה. העדים חותמים ומצהירים ומאשרים שהמצווה הצהיר כי זו צוואתו וחתם עליה בפניהם.
יתרונה: קשה להתנגד לה. נחתמת בפני עדים שאינם קשורים ואין להם טובת הנאה מהצוואה ויכולים להעיד על מצבו הבריאותי/נפשי/מנטלי של המצווה בזמן עריכתה.

צוואה בפני רשות: המצווה בעצמו מתייצב בפני גורם רשמי כמו שופט, חבר בית הדין, הרשם לענייני ירושה או נוטריון ואומר בפניו בע"פ את הצוואה או מגיש אותה בכתב. במקרה של הקראת צוואה שנעשתה בשפה זרה, על נציג הרשות לעשות זאת בשפה מובנת למצווה.
יתרונה: מראה את כוונת המצווה שניגש בעצמו לרשות לשם עריכת הצוואה.
חסרונה: קיים עומס כבד על הרשויות ועריכת הצוואה עלולה להדחות לזמן רב. 

צוואות וירושות, *לצוואה במרכז, *צוואה נהריה, *מצויין לצוואות, *תותח לצוואה, *במרכז לצוואה הדדית, * לצוואה לבני זוג, צואה לבני זוג,

צוואות הדדיות

צוואה הדדית, היא מעין "צוואה הסכמית" שעורכים בני זוג, הדורשת שני שלבים. בשלב הראשון מחליטים בני הזוג במשותף על הוראותיה של הצוואה ההדדית. בשלב השני, בני הזוג תולים קובעים הסדרים הדדיים  התלויים זה בזה. לדוגמא, בני הזוג מחליטים ביחד, כי כל אחד מהם יוריש לרעהו את כל עזבונו, אם הלך לעולמו ראשון ולאחר מותו של בן הזוג השני או במידה וילכו לעולמם יחדיו, יתחלק רכושם באופן שוויוני בין כל ילדיהם.

חוק הירושה קובע כי עם פטירתו של אדם, נכסיו יחולקו בין יורשיו באופן שבו בן הזוג שנותר בחיים יקבל 50% משווי עיזבון הנפטר ואילו שאר העיזבון יחולק בין יתר היורשים על פי דין  בחלקים שווים. כך למעשה  ייתכן מצב שבו בן הזוג שנותר בחיים ירצה לצוות או להוריש את העיזבון לבן זוג חדש שאיתו החל לנהל מערכת יחסים, או שהילדים ירצו לממש את זכותם בירושה ויגרשו את ההורה שנותר בחיים מדירה או מנכס אחר שהיה להוריהם. כדי להתגבר על מצב זה  (שלצערנו הוא די שכיח) ועל מצבים נוספים נהוג להגדיר צוואה הדדית המחייבת את שני בני הזוג במידה ומי מהם ילך לעולמו לפני האחר. כך, רק לאחר מותם של שני בני הזוג ניתן יהיה למעשה לחלק את הירושה בין יתר הנהנים לפי קביעת בני הזוג. 
bottom of page