top of page

הסכמים בתחום המשפחה

כמשרד מתמחה בדיני משפחה אנו בבסרמן צביקה משרד עו"ד אמונים על ניסוח ובדיקת הסכמים יחודיים לתחום זה. מדובר בהסכמים מסוגים שונים כמו הסכם ממון/חיים משותפים, הסכם גירושין, הורות משותפת, חלוקת עיזבון, ועוד. מטרתנו הינה להבטיח את שלומם והבטחת זכויותיהם של לקוחותניו באופן משפטי ולשנים רבות מבלי שיהיה צורך לערב בכל פעם מחדש את בתי המשפט.  

Handshake in the Office

הסכם ממון/חיים משותפים

בשעה טובה ומוצלחת הכרתם בן/בת זוג חדש ואתם רוצים לעבור ולגור יחד. מיד צצות ועולות בפניכם שאלות רבות: איך נגן על נכסים שצברנו בעבר? מי יהיה אחראי ובאילו חלקים על תשלומי הבית? האם ננהל חשבון משותף או נתנהל כל אחד בנפרד? ועוד שאלות רבות הנוגעות להתנהלות היום-יומית אך גם למקרה של פרידה. על מנת להסדיר את החיים המשותפים בדרך נעימה ונוחה בה לכל אחד ידועות זכויותיו וחובותיו, עשות זאת מומלץ לחתום על הסכם ממון/הסכם חיים משותפים.

אז מהו הסכם ממון? זהו  הסכם בכתב שנערך בין בני זוג אשר נועד להסדיר את כלל העניינים הרכושיים ביניהם ויכול להתייחס הן לאופן בו יתנהלו במהלך חייהם המשותפים והן לאופן שבו יחולק רכושם במידה ויחליטו להיפרד. 

הסכם חיים משותפים הוא הסכם שמטרתו זהה, אך הוא חל על בני זוג שאינם נשואים, כלומר, ידועים בציבור.

חשוב לדעת שלאחר עריכת ההסכם יש להגישו לבית המשפט למשפחה (או לבית הדין הדתי) לקבלת תוקף של פסק דין.

 

הסכמי ממון שנערכים לפני הנישואין יכול שיאושרו בפני נוטריון או בפני רשם הנישואין. במקרים רבים בהם נתקלנו במשרדנו בעבר, לקוחות נמנעו מאישור ההסכם בפני הרשות המתאימה ובהגיע יום פקודה, היה עליהם לנהל הליך ארוך ומייגע בבתי המשפט בכדי לקבל את זכוותיהם.

להסכם ממון או הסכם חיים משותפים יתרונות רבים. 

ראשית, הסכם שכזה מאפשר לצדדים את החופש להכריע בעצמם מה יעלה בגורל רכושם במידה וייפרדו. בהיעדרו של הסכם ממון, רכושו של זוג נשוי יחולק בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973 (להלן: "החוק") ואילו רכושו של זוג ידועים בציבור יחולק בהתאם לחזקת השיתוף .

כאשר בני זוג מחליטים להיפרד, פעמים רבות הם מוצאים את עצמם בסכסוך משפטי קשה וארוך הנוגע לאופן בו יחולק רכושם. בכוחו של הסכם המסדיר את העניינים הרכושיים בין בני זוג למנוע מבעוד מועד את הסכסוך המשפטי במידה ויפרדו. נכון, מדובר בנושא רגיש שלא תמיד קל לדון בו, אבל בדרך כלל יהיה הרבה יותר קל לנהל את השיח הזה במסגרת עריכת הסכם ממון מאשר בעיצומו של הליך גירושין ו/או פרידה .

כאמור, הסכם ממון (כמו גם הסכם חיים משותפים) יכול שיתייחס לאופן בו יתנהלו הצדדים כלכלית גם במהלך תקופת חייהם המשותפת. כך למשל יכולים בני זוג לבחור בדרך של הפרדה רכושית טוטאלית – "מה ששלי שלי, ומה ששלך שלך" כלומר חשבונות בנק נפרדים, השתתפות שווה בתשלומים שונים וכ'ו. אפשרות נוספת (ונפוצה) היא לבחור בשיתוף כלכלי תוך החרגה של נכסים מסוימים, בדרך כלל דירות או עסקים, או בכל דרך אחרת הטובה בעיניהם, אך חשוב לזכור, יש צורך בהסכם כתוב.

מה קורה כשישנם פערים כלכליים ו/או חובות? הנסיבות "המוכרות" בהן נערכים הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים הן כאשר ישנם פערים כלכליים משמעותיים בין בני הזוג או כאשר מי מבני הזוג מצוי בחובות ואף בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל). בהיעדרו של הסכם, הצד המבוסס יותר עלול למצוא עצמו "חולק" עם בן או בת הזוג נכסים שאינו מעוניין לחלוק ובמקרים מסוימים עלול למצוא את עצמו "שותף" לחובות של בן או בת הזוג. בכוחו של הסכם המסדיר את היחסים הכלכליים בין בני הזוג למנוע "אי נעימויות" מסוג זה.

הסכם ממון, הסכם הורות משותפת, הסכם חיים משותפים, עורך דין להסכם ממון, * הסכם במשפחה, *להסכם גירושין, *לגירושים במרכז, *לגירושין בנהריה, *גירושין מומלץ, * הסכם הורות משותפת, *הורות משותפת, *לגישור, *לפשרה בגירושין, *למשמורת ומשונות
Couple with their Baby
הסכם הורות משותפת , *להסכם הורות *, *להורות משותפת ב*

הורות משותפת

הסכם הורות משותפת מיועד לזוגות חד מיניים, גבר ואישה המעוניינים להביא ילד יחד, מבלי לחיות חיי זוגיות. חד הוריים  בעלי רצון להתקשר למען הבאת ילד לעולם ותו לא.
מאחר ולא מתקיים קשר כלשהו זולת הילד המשותף, אך גם החוק וגם הפסיקה הישראלית לא נותנים לכך מענה ראוי,  קיים צורך להסדיר נושאים רבים בין הצדדים  בהסכם הורות משותפת.
הנושאים העיקריים אותם רצוי מאוד לכלול בהסכם הינם:
תהליך ההתעברות, שם הילד, אחריות הורית, זמני שהות.
כלכלת הילד, חינוך הילד והמסגרת הרצויה לו, אורח החיים של הילד, הסדרת זכויות בני הזוג של ההורים הביולוגיים כלפי הילד (אין מניעה שלגבר ואישה המביאים ביחד ילד יהיו בני זוג, אך ישנו צורך להסדיר את זכויותיהם של אלו כלפי הילד)

במקרה של זוגות חד מיניים, ביהמ"ש יכול להעניק לבן הזוג שאינו הורה ביולוגי "צו הורות פסיקתי"  שיאפשר לו להירשם כהורה של הילד (פלונית נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים). אך במידה וישנם כבר שני הורים ביולוגים מתפקדים, לא יינתן צו הורות פסיקתי ובן הזוג של ההורה הביולוגי יוותר בלא זכויות (‏ע.נ נ' ד.מ).

מכאן החשיבות הרבה להסדיר בהסכם את זכויות בני הזוג של ההורים הביולוגים כלפי הילד.

מכיוון שההסכם צופה פני עתיד, קיים צורך  להסדיר את כל הנושאים העתידיים בין הצדדים לבין עצמם וכלפי הילד המשותף. בשל כך ההסכם הינו הסכם מסועף ומורכב  ומכאן נובעת גם החשיבות לערוך את ההסכם יחד עם עו"ד הבקיא בתחום. עו"ד , כמו עו"ד בסרמן צביקה, המכיר את נושא ההורות המשותפת על בוריו,  יוכל לנתב את הצדדים להסכם מקיף וממצה שייענה על צרכיהם שלהם ושל ילדם, בהווה ובעתיד. 

bottom of page