top of page

גירושין

הליכי גירושין הם הליכים קשים וכואבים, מלווים בסערת רגשות והרבה אמוציות.  אצלנו במשרד עו"ד בסרמן, מסייעים ללקוחותנו בתהליכי גרושין בצורה מקצועית, בהתאם לצרכיהם  ומטרותיהם.  אנו מבינים שהליך הגרושין הוא מאתגר  ואנו מסייעים ללקוחותינו  לחתור אל התוצאה  הטובה ביותר  האפשרית מבחינתם תוך הדרכתם והכוונתם לאורך כל הדרך.  אנו מאמינים כי שקיפות ושיתוף הלקוח בכל תהליכי העבודה ושמירה על הילדים מפגיעה קשה 

הינם הכרחיים להשגת תוצאות מצויינות בתהליך

הליך הגרושין

הליכי הגרושין בישראל נחלקים לשניים:
האחד: הליך התרת הנישואין ( מתנהל בבית דין דתי/ביהמ"ש לענייני משפחה). זהו הליך שאחריו הצדדים פנויים על פי חוק ורשאים להינשא מחדש.

והשני: ההליך האזרחי וחבות על פי דין (מתנהל בבית דין דתי ו/או ביהמ"ש לענייני משפחה). במסגרת הליך זה נדונים עינייני הרכוש (ממון), משמורת, דמי מזונות ועוד.

Distanced Couple
Couples Therapy

הסדר התדיינות
בסכסוכי משפחה

מטרתו של החוק היא לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית.

מאז שנת 2016 מחוייבים בני זוג המעוניינים לישב מחלוקות להגיש תחילה בקשה לישוב סכסוך ביחידות הסיוע שליד ביהמ"ש לענייני משפחה או בית הדין הדתי.

עם הגשת הבקשה לישוב סכסוך, הצדדים, נכנסים לתקופה בה, למעט עילות מוגדרות, לא ניתן להגיש תביעות אך ניתן להגיש בקשות לסעד דחוף ו/או לשמירה על המצב הקיים. זוהי תקופת עיכוב ההליכים.

בתקופה זו , יזומנו הצדדים ליחידת הסיוע לעד 4  פגישות.  במהלך הפגישות  יוסבר להם מהן האפשרויות העומדות בפניהם לישוב המחלוקת: הליך משפטי, גישור, הסכם וכו'. הצדדים יכולים לבקש לקצר או להאריך את תקופת עיכוב ההליכים, להמשיך בהליך באמצעות יחידת הסיוע או לפרוש מההליך אם אינם מוצאים ביחידת הסיוע פתרון מתאים למצבם.

אי הופעה של צד למחלוקת לפגישה אחת או יותר ביחידת הסיוע עלולה להוביל לסנקציה כספית.

יש להדגיש כי החוק הנ"ל מותיר את בעיית מרוץ הסמכויות על כנה.

גם אם החלטתם להסתייע בשרותי יחידת הסיוע על מנת להגיע  להסכם, חובה עליכם לבדוק את ההסכם אצל עו"ד מקצועי ומיומן.
ביחידת הסיוע יושבים עובדים סוציאלים ואמנם קיים בה יעוץ משפטי אך הוא אינו מספק ואינו מייצג היטב את הצרכים האישיים שלכם.

bottom of page