top of page

יפוי כח מתמשך

בסרמן צביקה - משרד עו"ד מתמקד בדיני משפחה. אנו מאמינים שהאדם בכל שלב בחייו צריך ולקבוע את גורלו ואת צורת הטיפול בו, בגופו, ברכושו ובצרכיו באופן עצמאי כל זמן שהוא יכול.  אנו מספקים שירות  משפטי חשוב של עריכת יפוי כח מתמשך שבו האדם קובע את גורלו ומגדיר את רצונותיו עוד לפני שהפך להיות במצב סיעודי או חס וחלילה חולה ודימנטי 

מהו יפוי כח מתמשך?

אחת הדאגות המטרידות מאוד את מנוחתנו היא מה יקרה אם נהיה במצב סיעודי, או חולים מדי, או תלויים מדי, או סובלים מדימנציה ולא נוכל לקבל החלטות ראויות עבור עצמנו. מי יטפל בנו? מי ידאג לרכושנו? מי ידאג לקבלת טיפול רפואי הולם עבורנו? או לשאר צרכינו היום-יומיים? זו בדיוק הסיבה לערוך יפוי כח מתמשך , אצל עו"ד שהוסמך והוכשר לכך ולקבוע עוד בשעה שאנו בריאים וכשירים מה יעלה בגורלנו.

 

צריך להבין, יפוי כח מתמשך אינו נותן שליטה לאחרים בחיים שלכם. אתם לא מוותרים מיידית על עצמאותכם או על יכולתכם לקבל החלטות ולקבוע את עתידכם. יפוי הכח המתמשך נועד להיכנס לתוקף רק אם לא תהיו כשירים יותר מסיבה בריאותית כלשהי לקבלת החלטות (או שקבעתם בעצמכם מועד אחר).

איך קובעים מי כשיר ומי לא? ההחלטה על כשירות קוגנטיבית או רפואית היא החלטה של רופא!!! לא בן משפחה, לא שכן, לא "מקורב" ולא אף אחד אחר. אתם יכולים ביפוי הכח המתמשך שלכם לקבוע שרק רופא גריאטר/פסיכיאטר/שילוב רופאים מתחומים שונים יהיה אחראי על קבלת ההחלטה ורק לאחריה יופעל יפוי הכח המתמשך.

 

מתי עורכים יפוי כח מתמשך? בכל גיל ובתנאי שאתם בגירים וכשירים משפטית. לא חסרים מקרים בהם אנחנו בבריאות איתנה ובכושר קוגנטיבי מלא אך ארוע קריטי כלשהו משנה לנו את החיים או את היכולת לקבל החלטות לניהול המשך חיינו. יפוי כח מתמשך לא נועד רק למבוגרים. כל אדם, שרוצה לקבוע את גורלו בעצמו צריך יפוי כח מתמשך.

 

מהי כשירות משפטית? חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 הוא זה שקובע מה כשירות משפטית ומתי היא נשללת. בכלליות ניתן לומר שזוהי היכולת של האדם לבצע פעולות או לקבל החלטות הנוגעות כמעט לכל תחום בחיים. לדוגמה: רכישה של מוצרים ושרותים שונים, החלטות הנוגעות לטיפול רפואי, ניהול כספים ורכוש וכד'. הכשירות המשפטית היא אוטומטית לכל אדם מעל גיל 18 אלא אם נשללה ממנו על ידי בית המשפט (לדוגמה: ארוע של אבדן הכרה ומצב "צמח", ארוע של סיכון עצמי, שיקול דעת מוטעה בניהול נכסים לאורך זמן  וכיוב').

בכל מקרה - בית המשפט הוא זה שקובע אם אדם כשיר משפטית או מכריז עליו כאדם שימונה לו אפוטרופוס שינהל את ענייניו ובאילו תחומים.

 

מכאן גם יתרונו של יפוי הכח המתמשך. במקום שהמערכת המשפטית תחליט עבורך מי ימונה כאפוטרופוס לענייניך וידאג לך במקרה של אי כשירות משפטית, אתה קובע בעבור עצמך את מי למנות. יחד עם זאת יש לזכור שמי שתמנה אינו יכול לקבל החלטות רפואיות בגין פעולות הנחשבות  "פעולות מאריכות חיים". 

 

מה ההבדל בין יפוי כח מתמשך לבין צוואה? יפוי כח מתמשך נועד לתת כאמור מענה לאדם בעודו בחיים אך אינו כשיר משפטית. האדם קובע עוד בחייו ומסמיך את מקורביו בשאלות של ניהול נכסיו, שמירה על רווחתו, קבלת החלטות רפואיות  וכיוב'. צוואה לעומת זאת היא רצונו האחרון של המצווה ונועדה להיפתח רק לאחר מותו. לרוב היא תדון באופן חלוקת הרכוש בין בני המשפחה. אנו ממליצים לקרוא כאן באתר את מאמרנו על צוואות וירושות. 

 

מנסיוננו, אנו  ממליצים על שילוב של יפוי כח מתמשך וצוואה מתאימה.  אם אתם גם יודעים שאתם חווים במחלה חשוכת מרפא שלא תרצו בעתידכם לנקוט בפעולות "מאריכות חיים" (וסבל) תוכלו גם לחתום על בקשה נפרדת להימנע מכך. בכל מקרה שימו לב שיש לחדש את הבקשות וההתניות אחת לתקופת זמן הקבועה בחוק.

עו"ד בקיא ומיומן, ועו"ד בסרמן בפרט,  ידע להדריך אתכם במדוייק בנבכי שאלות אלה שהן הרות גורל לעתידו של כל אחד ואחת.

bottom of page